NGMM - New Generation of Music Management pamatnodarbošanās ir mūziķu piesaistīšana dažāda veida pasākumiem (korporatīvi pasākumi, festivāli, konkursi un citas publiskas uzstāšanās).